Statystyczna karta wypadku doc

Statystyczna karta wypadku to istotny dokument, który ma kluczowe znaczenie w procesie rozpatrywania wypadków przy pracy. W tym artykule omówimy, jak wypełnić statystyczną kartę wypadku, dostarczymy przykład wypełnionej karty, oraz przedstawimy informacje na temat nowej statystycznej karty wypadku w formacie Word. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu tego dokumentu, to jesteś we właściwym miejscu.

Statystyczna karta wypadku – podstawowe informacje

Statystyczna karta wypadku, zwana także Z-KW, to dokument wykorzystywany w Polsce do rejestrowania wypadków przy pracy. Jest to ważne narzędzie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ponieważ pozwala dokładnie udokumentować każdy wypadek, co z kolei ułatwia prowadzenie analizy i działań zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli potrzebujesz wypełnić statystyczną kartę wypadku, zawsze upewnij się, że masz aktualną wersję dokumentu. Z-KW druk aktywny można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nowa statystyczna karta wypadku jest zazwyczaj dostępna w formacie Word, co ułatwia jej wypełnienie.

Statystyczna karta wypadku jak wypełnić

Wypełnienie statystycznej karty wypadku może wydawać się skomplikowane, ale dzięki odpowiedniej instrukcji staje się to znacznie prostsze. Oto kroki, które musisz podjąć:

  1. Wprowadź dane identyfikacyjne pracodawcy oraz pracownika, który uległ wypadkowi.
  2. Opisz miejsce i czas wypadku. To ważne, aby ustalić, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia.
  3. Podaj szczegółowe informacje na temat samego wypadku. Opisz, co się wydarzyło, jakie były okoliczności i co było przyczyną wypadku.
  4. Jeśli w wyniku wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu pracownika, zaznacz to w karcie i opisz rodzaj obrażeń.
  5. Podaj informacje na temat świadków wypadku, jeśli tacy występowali.
  6. Na końcu karty podpisz się jako pracodawca lub osoba odpowiedzialna za wypełnienie dokumentu.

Pamiętaj, że dokładność jest kluczowa. Im bardziej szczegółowe informacje znajdują się na karcie, tym łatwiej będzie prowadzić dalsze analizy i postępowanie w przypadku ewentualnych roszczeń ubezpieczeniowych.

Statystyczna karta wypadku przykład

Aby jeszcze lepiej zrozumieć, jak wypełnić statystyczną kartę wypadku, przyjrzyjmy się przykładowi wypełnionej karty:

Informacje o Pracodawcy Informacje o Pracowniku
Nazwa Firmy: ABC Sp. z o.o. Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
Adres: ul. Przykładowa 123, 00-000 Warszawa PESEL: 12345678901

Opis Wypadku:

W dniu 15 września 2023 roku o godzinie 10:30 w magazynie firmy doszło do wypadku. Pracownik Jan Kowalski przewrócił się na mokrej podłodze i doznał obrażeń na skutek upadku. W wyniku wypadku doznał złamania nogi i został przetransportowany do szpitala.

Świadkowie:

  • Anna Nowak
  • Piotr Wiśniewski

Podpis Pracodawcy: ________________________

Statystyczna karta wypadku w formacie word

Jeśli preferujesz wypełnianie dokumentów w formie elektronicznej, to dobre wieści – nowa statystyczna karta wypadku często jest dostępna w formacie Word. Możesz ją pobrać ze strony internetowej ZUS i wypełnić na swoim komputerze. To ułatwia również przechowywanie kopii dokumentu i jego udostępnienie w razie potrzeby.

Warto jednak pamiętać, że oryginalna, papierowa wersja statystycznej karty wypadku zawsze powinna być przechowywana przez pracodawcę.

Jak długo mam czas na wypełnienie statystycznej karty wypadku po zdarzeniu?

Zgodnie z przepisami, statystyczną kartę wypadku należy wypełnić niezwłocznie po wypadku, najpóźniej jednak w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.

Czy muszę wypełniać statystyczną kartę wypadku tylko w przypadku obrażeń pracownika?

Nie, statystyczną kartę wypadku należy wypełnić również w przypadku wypadków, które nie spowodowały obrażeń, ale mogą stanowić zagrożenie dla innych pracowników lub wymagają analizy przyczyn i zapobiegania powtórnym zdarzeniom.

Czy pracownik musi podpisać kartę?

Tak, pracownik, który był zaangażowany w wypadek, powinien również podpisać statystyczną kartę wypadku jako potwierdzenie, że zapoznał się z jej treścią.

Zobacz także:

Photo of author

Damian

Dodaj komentarz