Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp

Jak pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp? Jest to istotne pytanie, które dotyczy wielu przedsiębiorców i pracowników. Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie niezwykle istotne, dlatego warto poznać zasady powierzania zadań służby bhp oraz obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie.

Rola służby bhp

Służba BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, pełni niezwykle istotną rolę w każdym miejscu pracy. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Aby osiągnąć te cele, pracodawca musi powierzyć wykonywanie zadań służby bhp odpowiednio wykwalifikowanym osobom.

Kto może wykonywać zadania służby bhp?

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp osobom, które spełniają określone kryteria. Oto główne wymagania, które muszą być spełnione przez pracowników zajmujących się służbą bhp:

 • Muszą posiadać odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Powinni mieć doświadczenie związanę z wykonywaniem zadań służby bhp.
 • Muszą być zaznajomieni z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Pracownik służby bhp musi być w pełni niezależny od pracodawcy i mieć dostęp do wszystkich miejsc pracy w firmie.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników służby bhp oraz dostęp do niezbędnych środków ochrony osobistej.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z powierzaniem zadań służby bhp. Oto najważniejsze z nich:

 1. Zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do służby bhp.
 2. Zapewnienie środków finansowych na szkolenia i wyposażenie służby bhp.
 3. Regularne przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego.
 4. Współpraca z służbą bhp w zakresie eliminowania zagrożeń i wprowadzania niezbędnych zmian w miejscu pracy.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących służby bhp może skutkować sankcjami prawno-finansowymi dla pracodawcy.

Obowiązki pracowników

Pracownicy również mają swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Muszą przestrzegać przepisów i zaleceń służby bhp.
 • Zgłaszanie pracodawcy wszelkich zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych.
 • Korzystanie z dostarczonych środków ochrony osobistej.
 • Współpraca z służbą bhp w zakresie eliminowania zagrożeń.

Pracownicy mają prawo do pracy w bezpiecznych warunkach, dlatego ważne jest, aby aktywnie uczestniczyć w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Faq

Czy każdy pracodawca musi powierzyć zadania służby bhp?

Tak, każdy pracodawca jest zobowiązany do powierzenia zadań służby bhp w swojej firmie. To wymóg wynikający z przepisów prawa pracy.

Jakie są konsekwencje braku przestrzegania przepisów dotyczących służby bhp?

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących służby bhp może skutkować sankcjami prawno-finansowymi dla pracodawcy, a także naruszeniem bezpieczeństwa pracowników.

Czy pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach z zakresu służby bhp?

Tak, pracownicy są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu służby bhp, aby być świadomymi zagrożeń i umieć działać w sposób bezpieczny.

Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać regularnie, zazwyczaj co kilka lat lub w przypadku istotnych zmian w miejscu pracy.

Zobacz także:

Photo of author

Damian

Dodaj komentarz